Consultanță & Expertiză RFID

Servicii de Consultanță & Expertiză în RFIDConsultanta RFID

1. Consultanță Inițială

Identificarea oportunității implementării unei soluții bazate pe tehnologie RFID în business-ul dumneavoastră are loc în cadrul unei întâlniri inițiale. Cu această ocazie luați contact cu domeniul tehnologiei avansate printr-o prezentare de specialitate organizată de echipa noastră de dezvoltare și proiectare îndomeniul RFID. Totodată, vom stabili în ce măsură vă este utilă o astfel de soluție tehnică.

2. Studiu de Fezabilitate

În această etapă se realizează studiul de fezabilitate personalizat pentru dumneavoastră. Întotdeauna vom lua în considerarea tipul de organizare actual al Spălătoriei și vom propune varianta RFID optimă, specifică activității. În baza acestui studiu de fezabilitate vom prezenta și analiza beneficiu-cost personalizată pentru dumneavoastră. Această analiză vă va ajuta în a decide oportunitatea implementării proiectului.

3. Implementare

În baza unui plan care cuprinde etapele de implementare se urmărește construcția structurii Hardware necesare funcționării noului sistem de management textil bazat pe tehnologie RFID și se instalează aplicațiile Software pe structura Hardware dezvoltată.

În același timp, se vor cunoaște și însuși, de către întreaga echipă, procedurile și instrucțiunile de lucru pentru o funcționare conformă a noii soluții KTS.

4. Training

În paralel cu implementarea, asigurăm instruirea necesară pentru deprinderea îndemânării utilizării noului sistem KTS. În sala de curs și spălătoria-școală modernă, dotată cu tehnologie RFID, aflate la sediul nostru, cursanții au posibilitatea să dobândească noțiunile teoretice RFID specifice, precum și să învețe să opereze în Software-ul KTS. Odată cu implementarea soluțiilor Software și Hardware, aceștia vor putea utiliza direct propriul sistem KTS, sub atenta îndrumare a echipei noastre de suport.

5. Asistență și Mentenanță

Ulterior implementării, asigurăm asistență și mentenanță prin intermediul Serviciului de Suport Clienți.

6. Suport Online

Echipa noastră va oferi tot suportul tehnic necesar, atât prin remote control, cât și prin deplasare on-site în cazuri speciale.

Comentariile sunt închise.